Tài khoản này chưa phải tài khoản VIP. Để nâng cấp tài khoản VIP, bấm vào đây Vip.MuaBanNhanh.com

Tin đăng blog của Nguyễn Sơn

Nguyễn Sơn - Chuyên cung cấp thiết bị và nội thất phòng lab
Có 98 tin đăng
Để setup một phòng nuôi cấy mô thực vật cần những phòng lab như thế nào?

Để setup một phòng nuôi cấy mô thực vật cần những phòng lab như thế nào?

05/01/2018 - Nguyễn Sơn

Nuôi cấy mô thực vật là một trong những ứng dụng đạt được nhiều thành công nổi bật của công nghệ sinh học thực vật. Với những thuận lợi cơ bản sau: nhân giống nhanh với số lượng lớn; có thể tiến hành ở một số loài thực vật mà biện pháp nhân giống thông thường không thể thực hiện được; tạo ra cây giống sạch bệnh và tương đối đồng đều về mặt di truyền; có thể sản xuất ra cây giống quanh năm; có thể sử dụng cây nhân giống từ phương pháp nuôi cấy mô để làm cây mẹ cho các bước nhân tiếp theo...

Sản phẩm mới nhất